ELEMENTY FIZJOTERAPII W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ (MASAŻ, TAPING, ELEKTROSTYMULACJA) – WPROWADZENIE

Temat:

Elementy fizjoterapii w terapii logopedycznej (masaż, taping, elektrostymulacja) – wprowadzenie

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog

Czas trwania:

3 x 2 dni (szkolenia odbywają się w soboty i niedziele)

Godziny zajęć:

8.00 – 16.00 

9.00 – 13.00

Odbiorcy:

logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii/neurologopedii

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z możliwością wykorzystania  elementów fizjoterapii w praktyce logopedycznej jako zabiegów wspomagających terapię ze szczególnym zwróceniem uwagi na zabieg elektrostymulacji

Program:

 1. Anatomia twarzoczaszki
 2. Wady wrodzone i nabyte części twarzowej
 3. Kierunki oddziaływań logopedycznych/neurologopedycznych z wykorzystaniem elementów fizjoterapii:  – fizykoterapia                                                                                                                                    – kinezyterapia                                                                                                                                    – masaż
 1. Wskazania do elektrostymulacji (m.in.):

– wady rozszczepowe izolowane i w zespołach

– niewydolność podniebienno-gardłowa nabyta

– dysfagia

– obniżone napięcie mięśniowe

– opóźniony rozwój mowy

 1. Przeciwskazania do elektrostymulacji
 2. Elektrostymulacja jako zabieg uzupełniający terapię logopedyczną

– rodzaje prądów wykorzystywanych w zabiegach

– odziaływanie prądów na tkankę mięśniowo-nerwową

– zastosowanie elektrostymulacji w obrębie podniebienia, warg, języka i 

  mięśni twarzy

 1. Sprzęt – aparaty do elektrostymulacji, parametry
 2. Dokumentacja zabiegowa (zgoda, wywiad)
 3. Przygotowanie do zabiegów, zasady bezpieczeństwa, organizacja miejsca pracy
 4. Podstawa prawna
 5. Warsztat praktyczny

 

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczne

– analiza studium przypadku