Turnus stacjonarny

Turnusy stacjonarny indywidualny – informacje ogólne

Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska zaprasza na logopedyczne/neurologopedyczne turnusy stacjonarne. Program i grafik terapii układany jest w zależności od potrzeb pacjenta. Wszystkie zajęcia prowadzone są indywidualnie. Oferta skierowana jest dla pacjenta z różnymi zaburzeniami m.in.:

 • uszko­dze­niami CUN
 • nie­peł­no­spraw­nością ru­cho­wą i in­te­lek­tu­al­ną
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • au­tyzmem
 • ze­spółem Asper­ge­ra
 • ADHD
 • ze­spo­łami ge­ne­tycz­nymi
 • opóź­nie­niem psy­cho­ru­cho­wym
 • dys­lek­sją, dys­prak­sją
 • innymi

Pacjentów, którzy nie uczestniczą regularnie w zajęciach logopedycznych/neurologopedycznych obowiązuje udział w konsultacji przed rozpoczęciem turnusu. Rodzic zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji o stanie zdrowia i przebiegu dotychczasowej terapii uczestnika, przedłożenia dokumentacji medycznej oraz wypełnienia dokumentacji / formularzy niezbędnych do organizacji zajęć.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zakwalifikowania dziecka na turnus, gdy uzna iż nie jest w stanie zapewnić mu właściwej formy terapii (po przeprowadzeniu konsultacji i zapoznaniu się z dokumentacją).

Czas tr­wa­nia: minimum 5 dni (poniedziałek – piątek), dni świąteczne, weekendy są dniami wolnymi od zajęć.

Koszty: turnus jest wyceniany w zależności od ilości godzin i czasu trwania (jednostka zajęć to 45 minut), rodzaju terapii. W ciągu 7 dni od zakwalifikowania dziecka na turnus należy wpłacić zadatek (bezzwrotna kwota ustalana w zależności od wyceny turnusu). Pozostałą część należy wpłacić najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Turnusy są opłacane bezpośrednio przez osobę zamawiającą (nie ma możliwości realizacji ze środków PEFRON, PCPR, inne). Po zaksięgowaniu opłaty za turnus wystawiana jest faktura zgodnie z podanymi danymi.

TERMINY W ROKU 2023 (oferta w przygotowania):

13.02.23 – 18.02.23 (nabór otwarty)

 Podczas turnusu dziecko może korzystać z terapii (m.in.):

 •  terapii logopedycznej / neurologopedycznej
 •  masażu logopedycznego
 •  elektrostymulacji
 •  kinesiotapingu
 • PNF w logopedii
 •  AAC (komunikacja wspomagająca i alternatywna)
 • terapii C-EYE 
 •  stymulacji funkcji pokarmowych
 •  zajęć polisensoycznych stymulujących zmysły
 •  zajęć z elementami Metody Knilla
 •  zajęć prowadzonych metodą werbo-tonalną
 •  jogi dla dzieci
 • zajęć ruchowych z elementami logorytmiki
 • zajęć z użyciem słuchawek For Brain
 • zajęć z psem
 • zajęć edukacyjne
 • zajęć wspomagające umiejętność czytania i pisania
 • zajęć wspomagające koncentrację
 • zajęcia wspomagające wychowanie słuchowe

W czasie trwania turnusu rodzic na bieżąco jest informowany o przebiegu zajęć, może korzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących przebiegu terapii w umówionym terminie.

Po zakończonych zajęciach rodzic otrzymuje pisemną informację o przebiegu terapii oraz zalecenia poturnusowe.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie drogą mailową informacji o chęci udziału w turnusie. W mailu zwrotnym otrzymują stosowne informacje.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Regulamin/ Indywidualny turnus logopedyczny/neurologopedyczny

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

tel.:     698 614 521

mail:   kczechowicz@gmail.com

aktualizacja: 28.11.2022 r.