Kontakt

ADRES:

Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska
ul. Potockiego 143
96-313 Budy-Grzybek, gmina Jaktorów
tel. 698 614 521
kczechowicz@gmail.com

DANE DO PRZELEWU:

CLT „DOGADAĆ SIĘ” Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska
96-313 Budy-Grzybek
ul. Potockiego 143
Pekao SA. 38 1240 3350 1111 0010 8460 1385

Tytułem: nazwisko i imię osoby zgłaszającej się na zajęcia/szkolenie, termin, rodzaj zajęć / tytuł szkolenia (skrócony)

Opłaty dokonywane są w złotych polskich.