Diagnoza

PONIŻSZY CENNIK OBOWIĄZUJE OD DNIA 01 stycznia  2024 R.

DIAGNOZA

 

OPIS

 

CENA

 

TERMIN

Logopedyczna/

neurologopedyczna

 

 

od 1 do 4 x 60 minut ( wywiad + obserwacja w gabinecie + możliwa obserwacja w środowisku domowym i szkolnym + omówienie + wydanie pisemnej opinii)

570 zł

 

ustalany indywidualnie

Ocena zachowań komunikacyjnych na podstawie wywiadu oraz przesłanych filmów

ocena dokonywana przez neurologopedę  na podstawie filmów przygotowanych zgodnie ze wskazówkami terapeuty (max. 6 kilkuminutowych filmów) + wydanie pisemnej opinii

570 zł 

 

 

 

analiza kończy się przekazaniem  uwag i wskazówek do  dalszej pracy w formie pisemnej (mail lub list) podczas spotkania indywidualnego lub online z neurologopedą (skype)

Ocena zachowań i nawyków żywieniowych na podstawie wywiadu oraz przesłanych filmów

ocena dokonywana przez neurologopedę  na podstawie filmów przygotowanych zgodnie ze wskazówkami terapeuty (max. 6 kilkuminutowych filmów) + wydanie pisemnej opinii

 

570 zł 

 

 

 

 

 

analiza kończy się przekazaniem  uwag i wskazówek do  dalszej pracy w formie pisemnej (mail lub list) i ustnej podczas spotkania indywidualnego lub online z neurologopedą (skype)

Spotkania diagnostyczno-konsultacyjne dot. zaburzeń przyjmowania pokarmów (w tym dysfagii)

w zależności od opcji

I – wywiad, konsultacja w CLT, konsultacja w domu, zalecenia, możliwości terapeutyczne, opis (3 spotkania)

II – – wywiad, konsultacja w CLT, konsultacja w domu, trening w domu, zalecenia, możliwości terapeutyczne, opis (5 spotkań)

 650 zł

 

 

 

2500 zł

ustalany indywidulanie

Obserwacja logopedyczna dla rodziców, którzy nie są pewni, czy powinni skorzystać z diagnozy w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera

 

od 1 do 4 x 60 minut  ( wywiad + obserwacja w gabinecie + obserwacja w środowisku domowym/szkolnym + omówienie) + wydanie pisemnej opinii

 

570 zł

 

 

 

ustalany indywidualnie

Profil psychoedukacyjny PEP-R (dzieci)

 

od 1 do 5 x 60 minut  ( wywiad + próby testu + omówienie + wydanie pisemnej opinii)

 

570 zł

 

 

ustalany indywidualnie

M-CHAT-R

 

 

1 x 60 (spotkanie z rodzicem)

 

bezpłatnie

ustalany indywidualnie

WYDANIE PISEMNEJ OPINII LOGOPEDYCZNEJ W TRAKCIE TERAPII

Opinia wydawana jest na podstawie diagnozy wstępnej oraz obserwacji dziecka w czasie zajęć – w przypadku zajęć realizowanych 1xw tygodniu, obowiązuje 1-2 dodatkowych płatnych spotkań diagnostycznych/konsultacji (1-2 x 60 minut), pozostałe ustalane indywidualnie

150 ZŁ

(plus opłata za dodatkowe konsultacje, zgodnie z cennikiem)

W CIĄGU 14 DNI OD OSTATNIEGO  SPOTKANIA REALIZOWANEGO W RAMACH USŁUGI PRZYGOTOWANIA OPINII

WYDANIE PISEMNEJ INFORMACJI O PRZEBIEGU TERAPII I REALIZOWANYCH ELEMENTACH TERAPII

Opinia wydawana jest na podstawie  obserwacji dziecka w czasie zajęć, realizacji programu

150 zł

W CIĄGU 7-14 DNI  OD MOMENTU  ZŁOŻENIU WNIOSKU  

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UDZIALE W TERAPII/INNE

Zaświadczenie wydawane jest celem przedłożenia w stosownych instytucjach

bezpłatnie

W CIAGU 7 DNI OD ZŁOŻENIA WNIOSKU

Aktualizacja: 01.01.24 r.