Diagnoza

DIAGNOZA

 

OPIS

 

CENA

 

TERMIN

Logopedyczna/

neurologopedyczna

 

 

4 x 60 minut ( wywiad + obserwacja w gabinecie + możliwa obserwacja w środowisku domowym i szkolnym + omówienie)

270 zł

ustalany indywidualnie

Ocena zachowań komunikacyjnych na podstawie przesłanych filmów

ocena dokonywana przez neurologopedę i psychologa na podstawie filmów przygotowanych zgodnie ze wskazówkami terapeutów (max. 10 kilkuminutowych filmów)

420 zł 

analiza kończy się przekazaniem  uwag i wskazówek do  dalszej pracy w formie pisemnej (mail lub list) podczas spotkania indywidualnego lub online z neurologopedą (skype)

Ocena zachowań i nawyków żywieniowych na podstawie przesłanych filmów

ocena dokonywana przez neurologopedę i psychologa na podstawie filmów przygotowanych zgodnie ze wskazówkami terapeutów (max. 10 kilkuminutowych filmów)

420 zł 

analiza kończy się przekazaniem  uwag i wskazówek do  dalszej pracy w formie pisemnej (mail lub list) i ustnej podczas spotkania indywidualnego lub online z neurologopedą (skype)

Obserwacja logopedyczna dla rodziców, którzy nie są pewni, czy powinni skorzystać z diagnozy w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera

 

4 x 60 minut  ( wywiad + obserwacja w gabinecie + obserwacja w środowisku domowym/szkolnym + omówienie)

280 zł

ustalany indywidualnie

Profil psychoedukacyjny PEP-R (dzieci)

 

5 x 60 minut  ( wywiad + próby testu + omówienie)

 

350 zł

ustalany indywidualnie

M-CHAT-R

 

 

1 x 60 (spotkanie z rodzicem)

 

bezpłatnie

ustalany indywidualnie

Obserwacja w środowisku naturalnym

 

Ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb

ustalana indywidualnie

ustalany indywidualnie

Wizyta domowa / przedszkolna/ szkolna/ w innej placówce

 

Ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb

ustalana indywidualnie

ustalany indywidualnie

Dodatkowe zalecenia / opis na prośbę innych placówek

 

Ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb

ustalana indywidualnie

ustalany indywidualnie

 

 

 

WYDANIE PISEMNEJ OPINII PO PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZIE

80 ZŁ

W CIĄGU 7 DNI PO DIAGNOZIE