Zaburzenia przyjmowania pokarmów

 

ZABURZENIA PRZYJMOWANIA POKARMÓW

 

 

Pojedyncze spotkania raz w tygodniu (poprzedzone konsultacją):

od 60 minut

od 150 zł

ustalany indywidualnie

 

 

 

Terapia dysfagii

Trening jedzenia i picia

Rozszerzanie diety

 

od 150 zł

 

od 150 zł

 

Spotkanie diagnostyczno-konsultacyjne (terapia może być kontynuowana w późniejszym okresie w formie spotkań indywidulanych, z wykorzystaniem terapii łączonej)

wywiad, konsultacja w CLT, konsultacja w domu pacjenta podczas posiłku, zalecenia, opis, możliwości terapeutyczne (3 spotkania)

650 zł

Ustalany indywidualnie (sobota-niedziela)

 

Indywidualny trening w formie III spotkań szkoleniowych (w weekendy)

(terapia może być kontynuowana w późniejszym okresie w formie spotkań indywidulanych, z wykorzystaniem terapii łączonej)

I – konsultacja (sobota)

II – obserwacja (sobota)

      trening (niedziela)

III – trening (sobota-niedziela)

2500 zł

ustalany indywidualnie

 

Indywidualny turnus – min. 5 dni

(terapia może być kontynuowana w późniejszym okresie w formie spotkań indywidulanych, z wykorzystaniem terapii łączonej)

ustalany indywidualnie

ustalana indywidualnie

ustalany indywidualnie

 

szkolenie dla Rodziców (obligatoryjne)

Sobota-niedziela 

550 zł

Ustalany indywidulanie

 

Aktualizacja 01.01.24 r.