Zajęcia grupowe

ZAJĘCIA GRUPOWE

 

OPIS

CENA

NAJBLIŻSZE PLANOWANE TERMINY, ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ PO ZEBRANIU GRUPY

Joga dla dzieci

do 60  minut jedna grupa 

ustalane z organizatorem

 

na zamówienie placówki

Zajęcia wspomagające rozwój mowy

około 40 minut

30 zł /dziecko+rodzi

 

nabór otwarty

termin ustalany po zebraniu grupy

Oddycham prawidłowo

1 x 60 minut – ćwiczenia oddechowe dla osób dorosłych

40 zł/osoba

 nabór otwarty

Terapia jąkania- zajęcia grupowe dla osób dorosłych

około 40 minut

50 zł/os

nabór otwarty