Konsultacje

PONIŻSZY CENNIK OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R.

KONSULTACJE

OPIS

CENA

TERMIN

USŁUGA REALIZOWANA W FORMIE STACJONARNEJ, ONLINE ORAZ DOMU PACJENTA*

Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna

 

do 60 minut

150 zł 

ustalany indywidualnie

Konsultacje/porada dla rodziców (jednorazowa wizyta bez dziecka)

 

do 60 minut

150 zł

ustalany indywidualnie

Konsultacje metodyczne dla terapeutów i nauczycieli z innych placówek w CLT

 

do 60 minut

150 zł

ustalany indywidualnie

Konsultacje metodyczne dla terapeutów i nauczycieli na terenie innej placówki

 

od 60 minut

od 150 zł

ustalany indywidualnie

* W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI MIEJSC ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU DO PACJENTÓW, KTÓRYM STAN ZDROWIA NIE POZWALA NA TERAPIĘ POZA DOMEM LUB Z INNYCH WZGLĘDÓW NIE MOGĄ DOJECHAĆ DO SIEDZIBY CLT DOGADAĆ SIĘ. Obowiązuje dodatkowa opłata za dojazd.

aktualizacja:03.06.24 r.