Elementy fizjoterapii w praktyce logopedycznej – elektrostymulacja

Temat:

Elementy fizjoterapii w terapii logopedycznej – elektrostymulacja

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, członek PTL i PZL, konsultant C-EYE, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener umiejętności miękkich, instruktor jogi dla dzieci, trener i masażysta psów, trener FIT PAWS dla psów, założycielka Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego „Dogadać się”

Czas trwania:

 

3 zjazdy x II dni  (3 X 20 x 45 minut )

praktyki

Koszt:

5600 zł/os (plus zakup sprzętu i akcesoriów zgodnie z wytycznymi około 1600 zł)

Godziny zajęć:

TERMINY:

Zjazd I    – 23-24.09.23

Zjazd II   – 14-15.10.23

Zjazd III  – 09-10.12.23

GODZINY ZAJĘĆ: 

I dzień 8.30 – 16.00 

II dzień  8.30 – 16.00

termin praktyk jest ustalany na pierwszym spotkaniu

Zgłoszenia do dnia 15.08.23 lub wyczerpania miejsc

UWAGA DLA UCZESTNIKÓW

NIEZBĘDNY JEST ZAKUP MATERIAŁÓW SPECJALISTYCZNYCH

– elektrostymulator, elektrody, akcesoria – koszt około 1500/1600 zł na osobę (lista bliżej szkolenia)

ww. sprzęt kupują uczestnicy – samodzielnie przed szkoleniem zgodnie z listą przesyłaną drogą mailową przed szkoleniem 

Uczestnicy mogą korzystać ze swojego sprzętu pod warunkiem posiadania wskazanych elektrod z listy – złącze PIN 2 mm i innych akcesoriów zgodnie z listą.

Uczestnicy są zobowiązani do udziału w 3 zjazdach. Nie ma możliwości odpracowania nieobecności z inną grupą. W sytuacjach losowych organizator rozpatruje sprawę indywidualnie i decyduje o dalszym postępowaniu.

 

OBOWIĄZUJE WYGODNY STRÓJ (dres, skarpetki antypoślizgowe, itd.)

Uczestnicy: logopedzi, neurologopedzi

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników (logopedów, neurologopedów) z możliwością wykorzystania  elementów fizjoterapii tj. elektrostymulacji w praktyce logopedycznej jako zabiegów wspomagających terapię logopedyczną i neurologopedyczną u pacjentów m.in. po operacji rozszczepu warg i podniebienia, z zaburzeniami napięcia mięśniowego, z dyslalią o różnej etiologii, po zabiegach w obszarze ustno-twarzowym, epizodach neurologicznych, innych

Program ramowy 

  1. Wprowadzenie – metody stosowane w logopedii
  2. Podstawy anatomiczne
  3. Anatomia funkcjonalna obszaru ustno-twarzowego
  4. Zaburzenia fizjologii zespołu ustno-twarzowego
  5. Zaburzenia funkcjonalne mięśni posturalnych i ich wpływ na artykulację
  6. Kierunki oddziaływań logopedycznych/neurologopedycznych z wykorzystaniem elementów fizjoterapii
  7. Elektrostymulacja jako zabieg uzupełniający terapię logopedyczną

– rodzaje prądów wykorzystywanych w zabiegach

– odziaływanie prądów na tkankę mięśniowo-nerwową

– konsultacja przed rozpoczęciem sesji elektrostymulacji

– przygotowanie pacjenta do sesji elektrostymulacji (w tym tworzenie planów aktywności dla użytkowników AAC)

– sprzęt – aparaty do elektrostymulacji, parametry

– elektrodiagnostyka

– zastosowanie elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej zewnętrznej obszaru ustno-twarzowego

– zastosowanie elektrostymulacji wewnętrznej obszaru jamy ustnej

– zastosowanie elektrostymulacji w dysfagii

– zastosowanie elektrostymulacji w bruksizmie

– zastosowanie elektrostymulacji w terapii stawu skroniowo-żuchwowego

– zastosowanie elektrostymulacji u pacjentów po epizodzie neurologicznym w stanie śpiączki lub niskim stanie świadomości

8. Techniki wspomagające – tapy, masaż

9. Wskazania do elektrostymulacji

10.Przeciwskazania do elektrostymulacji

11.Dokumentacja zabiegowa

12.Podstawa prawna

13.Przygotowanie do zabiegów, zasady bezpieczeństwa, organizacja miejsca pracy

14.Zaliczenie

15.Zakończenie szkolenia

Uczestnicy biorący udział w szkoleniu wykonują zabieg elektrostymulacji i sami go doświadczają (ćwiczenia w parach, indywidualnie). W związku z powyższym zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia od neurologa o braku przeciwskazań do zabiegów elektrostymulacji. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy podpisują oświadczenie o stanie zdrowia.

Nie ma możliwości udziału w szkoleniu jako słuchacz/uczestnik bierny. Organizator nie zapewnia noclegu. 

Szkolenie kończy się zaliczeniem:

– studium przypadku

– test końcowy

Warunki, wytyczne i organizacja omawiane są na pierwszym spotkaniu.

Udział w szkoleniu wiąże się z posiadaniem elektrostymulatora, elektrod i innych niezbędnych materiałów – materiały należy zakupić przed szkoleniem zgodnie z wytycznymi.

 Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczne

– analiza studium przypadku

ZAPISY, INFORMACJE: kczechowicz@gmail.com