Elementy fizjoterapii w praktyce logopedycznej – elektrostymulacja

TEMAT ELEMENTY FIZJOTERAPII W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ – ELEKTROSTYMULACJA – PRAKTYKA WŁASNA

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener psów, trener FIT PAWS, założycielka CLT „Dogadać się”

Czas trwania:

OD WRZEŚNIA  2021 R. SZKOLENIE W NOWEJ FORMULE

Istnieje możliwość ustalenia terminu szkolenia indywidualnego

Szkolenie odbywa się w kameralnej grupie, oprócz elektrostymulatorów i elektrod udostępnianych podczas szkolenia, uczestnicy posiadają także swoje (w cenie szkolenia). 

Czas trwania: 3 x 2 dni – zjazdy 

                          praktyki w CLT Dogadać się

Godziny zajęć:

ZJAZD I-23-24.04.22 r. 

ZJAZD II- 28-29.05.22r. 

ZJAZD III- 2-3.07.22r. 

zjazdy sobota, niedziela 9.00 – 16.00 

praktyki – 4-8.07.22 zgodnie z grafikiem

Cena:

3600 zł/os 

cena obejmuje niezbędny sprzęt, materiały, wyżywienie, udział w praktykach (nie obejmuje noclegu i dojazdu)

Odbiorcy:

 Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników (logopedów, neurologopedów, studentów logopedii/neurologopedii) z możliwością wykorzystania  elementów fizjoterapii tj. elektrostymulacji w praktyce logopedycznej jako zabiegów wspomagających terapię logopedyczną i neurologopedyczną u pacjentów m.in. po operacji rozszczepu warg i podniebienia, z zaburzeniami napięcia mięśniowego, z dyslalią obwodową, po adenotomii.

Program ramowy 

  1. Wprowadzenie – metody stosowane w logopedii
  2. Podstawy anatomiczne ze szczególnym uwzględnieniem anatomii twarzoczaszki
  3. Kierunki oddziaływań logopedycznych/neurologopedycznych z wykorzystaniem elementów fizjoterapii
  4. Wskazania do elektrostymulacji
  5. Przeciwskazania do elektrostymulacji
  6. Elektrostymulacja jako zabieg uzupełniający terapię logopedyczną

– rodzaje prądów wykorzystywanych w zabiegach

– odziaływanie prądów na tkankę mięśniowo-nerwową

– zastosowanie elektrostymulacji

7. Sprzęt – aparaty do elektrostymulacji, parametry

8. Dokumentacja zabiegowa

9. Przygotowanie do zabiegów, zasady bezpieczeństwa, organizacja miejsca pracy

10. Podstawa prawna

11. Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy biorący udział w szkoleniu wykonują zabieg elektrostymulacji i sami go doświadczają (ćwiczenia w parach, indywidualnie). W związku z powyższym zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia od neurologa o braku przeciwskazań do zabiegów elektrostymulacji. Przystąpienie do spotkania wiąże się z wyrażeniem pisemnej zgody na udział w szkoleniu w czasie pandemii, pomiar temperatury oraz zachowanie wszelakich środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 

 

 MIEJSCE

 Budy-Grzybek gm. Jaktorów

ZAPISY, INFORMACJE

kczechowicz@gmail.com