Zajęcia z pedagogiem specjalnym

Zajęcia z pedagogiem specjalnym dedykowane są nie tylko dzieciom niepełnosprawnym, ale także dorosłym już osobom, które zakończyły naukę w szkołach, z różnymi problemami oraz dzieciom szczególnie uzdolnionymi.