Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

RODZAJ ZAJĘĆ OPIS

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE/

NEUROLOGOPEDYCZNE

Logopedia jest dziedziną interdyscyplinarną, a logopeda zajmuje się m.in.: profilaktyką wad wymowy,  terapią wad wymowy zarówno dzieci jak i dorosłych, terapią zaburzeń mowy, terapią zaburzeń głosu, terapią zaburzeń języka pisanego (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), terapią karmienia i połykania. Praca logopedy to nie tylko ćwiczenia artykulacyjne przed lustrem.
Na zajęcia logopedyczne można zapisać dziecko zaraz po urodzeniu – by sprawdzić stan narządów mowy, by sprawdzić odruchy, napięcie mięśniowe, by uzyskać wskazówki odnośnie karmienia, wychowania słuchowego i językowego. Logopeda prowadzi także terapię jąkania, osób po przebytym wylewie, udarze, wypadkach komunikacyjnych, pacjentów po laryngektomii (usunięciu krtani), jak również zajęcia z higieny i emisji głosu dla aktorów, nauczycieli, prawników, dziennikarzy i wszystkich osób na co dzień „pracujących głosem”.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE/

NEUROLOGOPEDYCZNE

DEDYKOWANE OSOBOM Z AUTYZMEM I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Może się wydawać, że dziecko niemówiące, dziecko z autyzmem lub innymi niepełnosprawnościami nie potrzebuje zajęć logopedycznych. Być może wynika to z faktu, że logopeda często jest kojarzony wyłącznie z ćwiczeniami artykulacyjnymi i „pracą nad głoskami”. Więc, jeżeli dziecko wypowiada słowa czyli w ich rozumieniu mówi, rodzice często nie widzą potrzeby zajęć logopedycznych. Nic bardziej mylnego! Mowa (wypowiadanie słów) nie zawsze oznacza komunikację. Logopeda pokieruje terapią tak, by wspomóc rozwój zarówno komunikacji jak i mowy, uwzględni trening jedzenia, możliwość wprowadzenia AAC, planów aktywności, tak by zajęcia były jak najbardziej efektywne, a wszystko w oparciu o założenia terapii behawioralnej, w ścisłej współpracy z innymi specjalistami i lekarzami. Jeśli dziecko otrzyma możliwość wyrażania potrzeb, mówienia światu o tym co czuje (słowem, pismem, gestem, obrazem) – są duże szanse, że zmniejszy się częstotliwość występowania zachowań trudnych, że jego życie stanie się pełniejsze. Dla Was drodzy Rodzice, nauczyciele i opiekunowie oznacza to zdecydowaną poprawę jakości życia i radość jaką przyniesie rozmowa z dzieckiem. Komunikacja jest najważniejsza, dlatego uczymy się świata wszędzie, gdzie się da – w gabinecie, na ulicy, w parku, sklepie …

Rodziców, nauczycieli i opiekunów zapraszam na konsultacje metodyczne – by nasze działania były spójne.