Forbrain

„Słuchawki Forbrain opracowano tak, by modyfikowały głos ich użytkownika, a tym samym percepcję komunikatu głosowego.

Wpływając na słuchanie, Forbrain oddziałuje bezpośrednio na mechanizmy uwagi zaangażowane w każdą formę uczenia się.

MOWA

Mowa to złożony ciąg artykułowanych dźwięków, wypowiadanych w pewnym szczególnym rytmie, wynikającym z częstotliwości i czasu wydawanego dźwięku oraz jego natężenia.

Rytm języka wyznaczają akcenty toniczne w nagłosie słów oraz samogłoski długie. Mówienie jest możliwe dzięki zdolności do świadomego posługiwania się dźwiękami, wymagającego stałego sprzężenia zwrotnego między wydawanymi dźwiękami, a tym, co odbiera ucho, głównie drogą kostną. Zdolność tę nazywamy świadomością fonologiczną. Polega to na nieustannym przechodzeniu od dźwięku wydawanego do dźwięku odbieranego i z powrotem. Mózg jest zaprogramowany tak, że dostosowuje sygnał wydawany do odbieranego. Zdarza się, że to słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne ulegnie zakłóceniu. Tak właśnie się dzieje w przypadku stresu — barwa głosu zmienia się znacząco, ponieważ mózg nieprawidłowo analizuje docierający do niego komunikat.

Słuchawki Forbrain wzmacniają podstawowe dźwięki mowy i sprzyjają ich odbiorowi drogą kostną, pozytywnie wpływając na mowę i komunikację.
Ogólnie lepszy poziom komunikacji wynika z pracy nad każdym z jej aspektów:

 • dykcją i wymową
 • dyskryminacją słuchową
 • płynnością wypowiedzi
 • rytmem i muzykalnością

PAMIĘĆ WERBALNA

Pamięć werbalna odgrywa podstawową rolę we wszystkich procesach uczenia się. To przede wszystkim pamięć krótkotrwała i fonologiczna pozwala zmagazynować informacje słowne w celu poddania ich szybkiej analizie.

Pamięć werbalna wykracza poza ramy mowy, ponieważ jest również silnie zaangażowana w procesy czytania i myślowe, czyli te, które pozwalają przeczytać tekst i zrozumieć jego sens oraz nadać mu odpowiedni rytm, dostosowany do interpunkcji. Pamięć werbalna umożliwia również prowadzenie rozmowy i rozumowanie.

Jest powiązana ze świadomością artykulacyjną wypowiedzi, czyli uwagą skupianą na wysyłanym i odbieranym komunikacie.

Filtr Forbrain podkreśla rytm mowy, a przewodnictwo kostne ułatwia jego przyswojenie w celu lepszego zapamiętania informacji.
Ogólnie pamięć ma decydujące znaczenie w procesie uczenia się, toteż używanie słuchawek Forbrain pozytywnie wpływa na:

 • pamięć roboczą
 • umiejętność czytania
 • zdolność do uczenia się.                                                                                                                                                                                                                                                               UWAGA                                                                                                                                                                                                                                                                               Zdolność do skupiania uwagi to ogólny stan czujności, który sprawia, że układ nerwowy jest gotowy od odbioru wszelkich docierających do niego informacji. A do prawidłowego działania mózg potrzebuje przede wszystkim bodźców. Czy wiesz, że ponad 80% tych bodźców zapewnia ucho? Nieważne, czy czuwamy, czy śpimy — ucho nieustannie bombarduje mózg różnymi bodźcami. Już w czwartym miesiącu ciąży ucho jest pierwszym w pełni działającym narządem płodu. Co więcej, ucho nie służy wyłącznie do odbioru dźwięku, ale decyduje także o utrzymaniu równowagi, o rytmie i koordynacji.
  Gdy idziesz i jednocześnie zasłonisz sobie jedno z uszu, wyraźnie poczujesz, że tracisz równowagę.                                                                                                                        Forbrain pozytywnie wpływa na aktywność mózgu, sprzyjając przekazywaniu wysokich częstotliwości głosu ludzkiego. Te właśnie częstotliwości pełnią bardzo ważną rolę dynamizującą, gdyż takie dźwięki pobudzają zdecydowaną większość zmysłowych komórek słuchowych, które stymulują mózg.

Ponadto, gdy słuchanie jest zaburzone, mózg nie zwraca uwagi na dźwięki przekazywane przez ucho. Należy więc przyciągnąć jego uwagę, a wiadomo, że mózg jest bardzo wrażliwy na nagłe zmiany, których nie jest w stanie przewidzieć. Na przykład nie zwrócisz w ogóle uwagi na psa sąsiadki, który zaszczeka po raz setny. Natomiast jeżeli pies nagle zamiauczy, na pewno podskoczysz ze zdziwienia.
Dzięki słuchawkom FORBRAIN głos jest przekazywany do ucha wraz z nagłymi zmianami kontrastów, zależnymi od barwy i natężenia głosu. Tych kontrastów nie da się przewidzieć. Są one zupełnie bezbolesne, a przy tym zaskakują mózg, który automatycznie zwraca na nie szczególną uwagę.

Słuchawki Forbrain mają pomóc mózgowi w rozwoju automatycznych mechanizmów wykrywania zmian, które sprawiają, że następuje poprawa uwagi.

Lepsze funkcjonowanie mechanizmów uwagi wpływa również bardzo pozytywnie na:

 • koncentrację
 • dynamizm
 • pewność siebie”

źródło: https://pl.forbrain.com/, zasoby internetowe