Konsultacje i sesje logopedyczne – wiedza

Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” zaprasza specjalistów, rodziców oraz zainteresowane osoby na spotkania szkoleniowe online realizowane pod hasłem „Porozmawiajmy o…”

 Obecnie jest to forma wsparcia dla osób, które ze względu na sytuację epidemiologiczną mają utrudniony dostęp do szkoleń stacjonarnych, prowadzonych w różnych placówkach oraz dla osób ceniących sobie indywidualne podejście i naukę w kameralnych grupach z możliwością dyskusji, zadawania pytań i rozmowy dotyczącej osobistych doświadczeń terapeutycznych. Docelowo spotkania te pozostaną w ofercie „CLT Dogadać się” jako forma współpracy z osobami, które z różnych względów nie mogą dotrzeć na szkolenie stacjonarne, a potrzebują skonsultowania konkretnej sytuacji terapeutycznej czy rozwiania wątpliwości metodycznych. Dołożę wszelkich starań, by prowadzone spotkania online nie odbiegały od standardów, które założyłam podczas prowadzenia szkoleń stacjonarnych. Oczywiście nie wszystko da się przenieść do internetu, ale w miarę możliwości będę starała się Państwu pomóc i wyjaśnić.

PRZEBIEG I WARUNKI REALIZACJI USŁUGI:

  1. Wyznaczenie terminu i godziny spotkania szkoleniowego online następuje drogą mailową kczechowicz@gmail.com lub telefonicznie 698 614 521 lub przez messenger FB, indywidualnie lub jest ustalone odgórnie i podane do informacji publicznej.
  2. Koszt sesji szkoleniowej ustalany jest odgórnie.
  3. Opłata za spotkanie szkoleniowe następuje przelewem na konto: 

CLT „DOGADAĆ SIĘ” KATARZYNA CZECHOWICZ-GOŁASZEWSKA                 

ul.Potockiego 143

96-313 Budy-Grzybek

 Bank Pekao SA. 38 1240 3350 1111 0010 8460 1385

(w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz termin sesji wraz z tematem przewodnim)

  1. Istnieje możliwość zorganizowania indywidulanego spotkania szkoleniowego online, zgodnie z zapotrzebowaniem (temat, czas trwania, cena – ustalana indywidualnie).
  2. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie o udziale w spotkaniach drogą mailową.
  3. Przesłanie potwierdzenia przelewu na adres kczechowicz@gmail.com najpóźniej 12h przed sesją online wraz z dopiskiem:
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z treścią Regulaminu oraz akceptuję postanowienia Regulaminu w zakresie warunków świadczenia usługi” stanowi potwierdzenie rezerwacji miejsca w spotkaniu szkoleniowym.
  4. Warunkiem udziału w sesji jest nawiązanie połączenia za pośrednictwem programu Skype (bezpłatny) z użytkownikiem o nazwie Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska w terminie sesji szkoleniowej.
  5. W przypadku wystąpienia problemów technicznych (np. brak prądu, zasięgu) konsultacja lub sesja jest przekładana na inny termin. W przypadku braku połączenia (ze strony uczestnika) zgodnie z umówionym terminem, opłacona sesja nie zostaje przełożona na inny termin.

Jako uczestnik przygotuj się do spotkania, aby wiedzieć o co chcesz zapytać, jakie tematy poruszyć i maksymalnie wykorzystać opłacony czas. Zadbaj, by wszystko co jest potrzebne było w zasięgu ręki, a co zbędne – schowane.