Zajęcia z pasją!

Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Dogadać się” ma przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych (od klasy IV) i ponadpodstawowych do udziału w zajęciach:

  1. Piszę z pasją! – kurs na poziomie podstawowym lub ponadpodstawowym dla uczniów, którzy chcą doskonalić i rozwijać warsztat pisarski oraz poznać tajniki zagadnień związanych zarówno z tworzeniem fikcji literackiej, jak i twórczym odzwierciedlaniem rzeczywistości.
  2. Mówię z pasją! – kurs na poziomie podstawowym lub ponadpodstawowym dla uczniów, którzy chcą doskonalić i rozwijać umiejętności recytatorskie, a także technikę oddychania i dykcję.
  3. Słucham z pasją! – kurs na poziomie podstawowym lub ponadpodstawowym dla uczniów, którzy chcą doskonalić i rozwijać umiejętność uważnego słuchania oraz koncentrację.
  4. Czytam z pasją! – kurs na poziomie podstawowym lub ponadpodstawowym dla uczniów, którzy chcą doskonalić i rozwijać umiejętność szybkiego czytania i czytania ze zrozumieniem. Kurs umożliwia także naukę czytania dla uczniów wymagających wsparcia w tym zakresie.
  5. Język polski z pasją! – Kurs realizowany na poziomie ponadpodstawowym dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej. Program zakłada inspirowanie do pogłębiania wiedzy polonistycznej poprzez kształtowanie w uczniach samodzielności, kreatywności, chęci poszukiwania, korzystania z różnych źródeł informacji, pobudzanie do literackich ekspresji, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze przy wykorzystaniu różnych metod, form i technik pracy.

Każdy z bloków realizowany jest w ciągu sześciu tygodni i może być kontynuowany podczas kolejnych zajęć. Spotkania trwają 45-60 minut i odbywają się online jeden raz w tygodniu w umówionym terminie. To czas przeznaczony na wykład, dyskusję, uwagi i omówienie prac wykonanych w domu. (Uczestnicy otrzymują materiały wykładowe oraz zadania do domu, które są przesyłane drogą mailową lub prezentowane podczas spotkań online). Każdy z uczestników realizuje program dostosowany do swoich potrzeb i możliwości. 

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupie do 3 osób. 

 PRZEBIEG I WARUNKI REALIZACJI USŁUGI:

  1. Zgłoszenie na wybrany kurs, wyznaczenie terminu i godziny sesji online następuje drogą mailową kczechowicz@gmail.com lub telefonicznie 698 614 521 lub przez messenger FB
  2. Opłata za wybrany kurs następuje jednorazowo przelewem na konto: 

CLT „DOGADAĆ SIĘ” KATARZYNA CZECHOWICZ-GOŁASZEWSKA                 

ul.Potockiego 143

96-313 Budy-Grzybek

Bank Pekao SA. 38 1240 3350 1111 0010 8460 1385 (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko, nazwę kursu oraz termin rozpoczęcia)

  1. Koszt kursu to 490 zł (6 spotkań online, materiały szkoleniowe, analiza prac, wskazówki i ćwiczenia przekazywane drogą mailową)
  2. W przypadku udziału jednej osoby w dwóch (lub więcej) rodzajach zajęć cennik i częstotliwość zajęć ustalana jest indywidualnie.
  3. Przesłanie potwierdzenia przelewu na adres kczechowicz@gmail.com najpóźniej 2 dni przed pierwszą sesją wraz z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z treścią Regulaminu oraz akceptuję postanowienia Regulaminu w zakresie warunków świadczenia usługi” stanowi potwierdzenie rezerwacji terminu.

6. Warunkiem rozpoczęcia sesji jest nawiązanie połączenia za pośrednictwem programu Skype (bezpłatny) z użytkownikiem o nazwie Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska w dniu umówionej sesji.

7. W przypadku wystąpienia problemów technicznych (np. brak prądu, zasięgu), choroby uczestnika lub prowadzącego sesja jest przekładana na inny termin. W przypadku braku połączenia (ze strony uczestnika) zgodnie z umówionym terminem, opłacona sesja nie zostaje przełożona na inny termin, a opłata nie jest przenoszona na następną sesję.

Przygotuj się do zajęć, aby maksymalnie wykorzystać opłacony czas. Zadbaj, by wszystko co jest potrzebne było w zasięgu ręki, a co zbędne – schowane