Pies – terapeuta AAC

Temat:

PIES – TERAPEUTA AAC 

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener psów, trener FITPAWS, założycielka CLT „Dogadać się”

Termin:

18.04.21    online

Godziny:

18.00 – 19.30

Celem webinaru jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi możliwościami oddziaływań logopedycznych wobec dzieci, młodzieży i dorosłych niemówiących lub mających trudności w porozumiewaniu się oraz z zasadami pracy terapeutycznej, z wykorzystaniem systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej podczas zajęć prowadzonych z psem.

Program ramowy:

  1. Mowa a komunikacja – wprowadzenie
  2. Użytkownicy AAC – charakterystyka grupy
  3. Wyznaczanie celów terapeutycznych.
  4. Planowanie zajęć z udziałem psa – przygotowanie uczestników i psa.
  5. Budowanie systemu AAC                                                                                                                  – modelowanie w AAC – wykorzystanie elementów nosework i fitpaws 
  6. Specyfika pracy z psem:                                                                                                                   – bezpieczeństwo uczestników i psa                                                                                               – postępowanie w sytuacjach trudnych                                                                                         – dobrostan psa i ludzi podczas zajęć
  7. Podsumowanie