Pacjent z rurką tracheostomijną w terapii logopedycznej

TEMAT PACJENT Z RURKĄ TRACHEOSTOMIJNĄ W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener psów, trener FIT PAWS, założycielka CLT „Dogadać się”

Godziny zajęć:

1 lub 2 dni szkoleniowe

Cena:

uzależniona od ilości godzin

Szkolenie dedykowane jest osobom, które rozpoczynają pracę z pacjentem neurologicznym z rurką tracheostomijną.

(zdjęcie z zasobów internetowych)

Ramowy program:

  1. Wprowadzenie
  2. Anatomia i fizjologia układu oddechowego – podstawy
  3. Tracheostomia – czym jest? na czym polega zabieg? wskazania? rodzaje rurek?
  4. Rola logopedy/neurologopedy w zespole specjalistycznym – diagnoza
  5. Ocena stanu pacjenta – z uwzględnieniem stanu wegetatywnego (UVS), stanu obniżonej świadomości (MCS), zespołu zamknięcia (locked-is-syndrome) 
  6. Działania terapeutyczne – oddychanie, karmienie, komunikacja 
  7. Sytuacje trudne – utrudnione oddychanie, nadmierna/zalegająca wydzielina, wypadniecie rurki, pielęgnacja otworu stomijnego, pielęgnacja jamy ustnej
  8. Dokumentacja
  9. Podsumowanie