Wspomaganie rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną

Temat:

Wspomaganie rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener psów, założycielka Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego „Dogadać się”

Czas trwania:

I dzień (10 x 45minut)               lub         II dni  (16 x 45 minut )

Godziny zajęć:

I dzień 8.30 – 16.30                       I dzień 8.30 – 16.30 

                                                       II dzień  8.30 – 12.30

Odbiorcy:

logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci zajęciowi, nauczyciele przedszkoli i szkół  wszystkich typów (zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę)

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami oddziaływań logopedycznych wobec dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością niepełnosprawnością intelektualną oraz z istotą wieloprofilowej rehabilitacji osób ze złożoną niepełnosprawnością o różnej etiologii, a także zwrócenie uwagi na praktyczne możliwości wdrażania programu terapeutycznego w pracę z pacjentem i jego rodziną.

Ramowy program:

 1. Niepełnosprawność intelektualna – wprowadzenie.
 2. Mowa a komunikacja – podstawowa terminologia.
 3. Zaburzenia komunikacji językowej u osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 4. Zaburzenia komunikacji językowej u osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 5. Zaburzenia komunikacji językowej u osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 6. Niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie współistniejące.
 7. Niepełnosprawność intelektualna w zespołach genetycznych.
 8. Diagnoza logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 9. Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną (z uwzględnieniem AAC).
 10. Sytuacje trudne w pracy logopedy.
 11. Propozycje ćwiczeń wspomagających rozwój psychoruchowy i poznawczy osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczne

– analiza studium przypadku