Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych

Temat:

Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener psów, założycielka Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego „Dogadać się”

Czas trwania:

I dzień (10 x 45minut)               lub         II dni  (16 x 45 minut )

Godziny zajęć:

I dzień 8.30 – 16.30                   I dzień 8.30 – 16.30 

                                                       II dzień  8.30 – 12.30

Odbiorcy:

Logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci zajęciowi, nauczyciele przedszkoli i szkół  integracyjnych, zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę

 

Cel:

Zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami oddziaływań logopedycznych wobec dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością uwarunkowaną genetycznie (w tym niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem) oraz z istotą wieloprofilowej rehabilitacji osób ze złożoną niepełnosprawnością o podłożu genetycznym, a także zwrócenie uwagi na praktyczne możliwości wdrażania programu terapeutycznego w pracę  z pacjentem i jego rodziną.

 

Program:

 

 1. Genetyczne przyczyny zaburzeń rozwojowych człowieka.
 2. Zaburzenia rozwoju mowy występujące na tle:
  1. niepełnosprawności intelektualnej uwarunkowanej genetycznie,
  2. autyzmu uwarunkowanego genetycznie,
  3. zespołów genetycznych (wybór – m.in. zespołu Downa, zespołu „kociego krzyku”, zespołu Pradera-Williego, zespołu CHARGE,  zespołu Freemana-Scheldona, zespołu Lesha-Nyhana, zespołu Treachera-Collins’a, zespołu Tureta).
  4. niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie.
 1. Znaczenie terapii logopedycznej:
  1. cechy i zadania terapeuty,
  2. współpraca logopedy z opiekunem, rodziną pacjentów,
  3. metodyka pracy terapeutycznej.
 2. Metodyka postępowania w sytuacjach trudnych.
 3. Propozycje ćwiczeń wspomagających rozwój psychoruchowy i poznawczy osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołami genetycznymi.

 

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczne

– analiza studium przypadku

UWAGA: Uczestnicy proszeni są o wygodny strój, niekrępujący ruchów