Diagnoza i terapia sygmatyzmu – podejście holistyczne

Temat:

Diagnoza i terapia sygmatyzmu – podejście holistyczne (praktyka własna)

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener psów, założycielka Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego „Dogadać się”

Czas trwania:

II dni  (16 x 45 minut )

Godziny zajęć:

I dzień 8.30 – 16.30 

II dzień  8.30 – 12.30

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami oddziaływań logopedycznych w ujęciu holistycznym wobec dzieci, młodzieży i dorosłych, u których zdiagnozowano seplenienie o różnej etiologii.

 1. Wstęp

MODUŁ I

 1. Podstawy anatomiczne

– obwodowy narząd mowy

– ośrodkowy narząd mowy

– układ stomatognatyczny

 1. Czynności prymarne w okresie prenatalnym
 2. Czynności prymarne w okresie postantalnym
 3. Anomalie rozwojowe
 4. Zaburzenia czynnościowe w obszarze:

– oddychania

– przyjmowania pokarmów

– połykania

 1. Sprawność artykulacyjna w kontekście zaburzeń anatomicznych i zaburzeń czynności prymarnych z uwzględnieniem parafunkcji

MODUŁ II

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki i fonologii
 2. Klasyfikacje wad wymowy
 3. Rodzaje sygmatyzmu – etiologia, opis realizacji nienormatywnych
 4. Diagnoza – podejście holistyczne
 5. Możliwości terapeutyczne – przegląd

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczna

– analiza studium przypadku