Anatomia czynnościowa w logopedii

Temat:

Anatomia czynnościowa w logopedii

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener psów, założycielka Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego „Dogadać się”

Czas trwania:

II dni  (16 x 45 minut )

Godziny zajęć:

I dzień 8.30 – 16.30 

II dzień  8.30 – 12.30

Szkolenie dedykowane logopedom oraz neurologopedom, którzy chcą uporządkować i utrwalić wiedzę anatomiczną. Składa się z dwóch modułów, dotyczących zagadnień anatomii czynnościowej obszaru głowy (kości, mięśnie) oraz mózgu.
Ramowy program obejmuje (może ulec drobnym zmianom):
MODUŁ I – kości, mięśnie głowy
1. Wzrost i rozwój twarzoczaszki
2. Anatomia czaszki mózgowej
3. Anatomia czaszki twarzowej ze szczególnym uwzględnieniem budowy i funkcji stawu skroniowo-żuchwowego
4. Anatomia funkcjonalna mięśni
5. Uszkodzenia struktur mięśniowo-kostnych w aspekcie terapii logopedycznej i neurologopedycznej
– wady wrodzone
– urazy

MODUŁ II – mózg
1. Podstawy neuroanatomii
2. Rozwój układu nerwowego
3. Struktura mózgowia
4. Podział układu nerwowego
5. Mózgowa organizacja funkcji poznawczych
– mowa
– pamięć
– uwaga
– percepcja
6. Uszkodzenia struktur mózgowych w aspekcie terapii neurologopedycznej
7. Mechanizmy plastyczności mózgu
8. Neuroobrazowanie
9. Wybrane zaburzenia neurologopedyczne.

 

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczna

– analiza studium przypadku