Zachowania trudne w terapii logopedycznej

Temat:

Zachowania trudne w terapii logopedycznej

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener psów, założycielka Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego „Dogadać się”

Czas trwania:

I dni  (10 x 45 minut )

Godziny zajęć:

I dzień 9.00 – 17.00 

Odbiorcy:

Logopedzi pracujący z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami, zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę, z krótkim stażem pracy lub wracające do zawodu po przerwie.

Cel:

Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami przejawiającymi zachowania trudne.

Ramowy program szkolenia:

 1. Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami – charakterystyka
 2. Specyfika terapii logopedycznej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami
 3. Zachowanie trudne – czym jest?
 4. Przyczyny zachowań trudnych
 5. Założenia Stosowanej Analizy Zachowania
 6. Sposoby redukowania zachowań niepożądanych
 7. Rola komunikacji w redukowaniu zachowań trudnych
 8. Videotrening w terapii logopedycznej
 9. Aspekt etyczny interwencji behawioralnych w czasie terapii logopedycznej
 10. Rodzic i terapeuta w sytuacji zachowań trudnych – zasady współpracy
 11. Interwencje  – przykłady rozwiązań, ćwiczenia praktyczne

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczne