Dogoaktywności w terapii logopedycznej

 

Temat:

Dogoaktywności w terapii logopedycznej

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener psów, założycielka Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego „Dogadać się”

Czas trwania:

II dni  (16 x 45 minut )

Godziny zajęć:

I dzień 9.00 – 17.00 

II dzień  9.00 – 13.00

Uwagi:

w I dniu uczestnicy pracują z psem trenera

w II dniu uczestnicy pracują ze swoimi psami lub obserwują zajęcia innych (na sali nie więcej niż 6 psów – decyduje kolejność zgłoszenia uczestnictwa z psem)

Odbiorcy:

logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci zajęciowi, nauczyciele przedszkoli i szkół  integracyjnych, osoby, które chcą włączyć psa w proces terapeutyczny.

Cel:

Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy logopedycznej z możliwością udziału psa.

 Program:

  1. Wprowadzenie
  2. Dogoterapia a dogoaktywność
  3. Podstawy dobrej komunikacji

– w relacji człowiek-człowiek

– w relacji pies – człowiek

z odniesieniem do poziomu rozwoju poznawczego dzieci i dorosłych w aspekcie niepełnosprawności oraz behawioru rozwojowego psa

  1. Planowanie zajęć z udziałem psa – przygotowanie uczestników.
  2. Wybór i przygotowanie psa do udziału w zajęciach.
  3. Specyfika pracy z psem:

– bezpieczeństwo uczestników

– postępowanie w sytuacjach trudnych

– dobrostan psa i ludzi podczas zajęć

  1. Dogoaktywności na przykładzie pracy z dziećmi z zaburzeniami artykulacyjnymi i komunikacyjnymi na tle niepełnosprawności (w tym autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej, zespołów genetycznych)
  2. Pomoce wykorzystywane w terapii logopedycznej z udziałem psa
  3. Opracowanie scenariusza zajęć logopedycznych z udziałem psa z dostosowaniem do niepełnosprawności

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczne

UWAGA: Uczestnicy proszeni są o wygodny strój, niekrępujący ruchów (dres, koszulka)

W związku z udziałem psów w szkoleniu (uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania wskazówek i  instrukcji osoby prowadzącej).