TERAPIA MIOFUNKCJONALNA W PRAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ

 

Temat:

Terapia miofunkcjonalna w praktyce logopedy

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, członek PTL i PZL, konsultant C-EYE, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener umiejętności miękkich, instruktor jogi dla dzieci, trener i masażysta psów, trener FIT PAWS dla psów, założycielka Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego „Dogadać się”

Czas trwania:

II dni  (20 x 45minut)  

zapisy do dnia 06.11.23 lub wyczerpania miejsc

Koszt:

850 zł/os 

Godziny zajęć:

 

I dzień 8.30 – 16.30    

II dzień 8.30 – 16.30                 

UWAGI DLA UCZESTNIKA

Każdy uczestnik powinien posiadać:

wygodny strój

duży ręcznik plażowy

małe lusterko

 

Odbiorcy: logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii

Cel szkolenia: nabycie/utrwalenie/udoskonalenie wiedzy dotyczącej anatomii funkcjonalnej w zespole ustno-twarzowym oraz wpływu ewentualnych zaburzeń posturalnych pacjenta na ww. obszarze, nabycie/utrwalenie/udoskonalenie umiejętności oceny zaburzeń miofunkcjonalnych oraz planowania terapii z wykorzystaniem dostępnych technik i narzędzi

 

PROGRAM RAMOWY:

 1. Przywitanie – wprowadzenie.
 2. Anatomia funkcjonalna obszaru ustno-twarzowego.
 3. Zaburzenia funkcjonalne obszaru ustno-twarzowego.
 4. Zaburzenia funkcjonalne mięśni posturalnych i ich wpływ na funkcje prymarne.
 5. Terapia miofunkcjonalna – założenia
 6. Specjalistyczne arkusze diagnostyczne – przegląd i propozycje własne
 7. Wpływ zaburzeń miofunkcjonalnych na funkcjonowanie pacjenta
 8. Ocena i techniki terapeutyczne wykorzystywane w zakresie usprawniania funkcji: mięśni posturalnych (z wykorzystaniem elementów PNF), oddychania, połykania, żucia

  z uwzględnieniem aspektu nienormatywnej pozycji spoczynkowej języka

 9. Ankyloglosja – ocena, przygotowanie do zabiegu, opieka pozabiegowa
 10. Stawy skroniowo żuchwowe – ocena, terapia.
 11. Organizacja pracy w gabinecie logopedycznym.
 12. Podsumowanie, dyskusja
 13. Zakończenie szkolenia.

 

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczne

– analiza studium przypadku

 

Zapisy, informacje: kczechowicz@gmail.com