KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA – MÓWIK

 

Temat:

Technologia wysoka w AAC –  obsługa i wykorzystanie oprogramowania MÓWik w pracy terapeutycznej

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, członek PTL i PZL, konsultant C-EYE, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener umiejętności miękkich, instruktor jogi dla dzieci, trener i masażysta psów, trener FIT PAWS dla psów, założycielka Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego „Dogadać się”

Czas trwania:

 

I dzień (10 x 45minut) 

 

Godziny zajęć:

8.00 – 15.30

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami obsługi i wykorzystania programu MÓWik oraz MÓWik Print w odniesieniu do zasad pracy terapeutycznej z wykorzystaniem systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC na terenie wskazanej placówki i środowisku domowym.

RAMOWY PROGRAM:

1.Przywitanie – wprowadzenie

– mowa a komunikacja

– warunki skutecznej komunikacji

– strategie przekazywania informacji

  1. AAC – pytania i odpowiedzi – podstawy /przypomnienie/utrwalenie

– systemy AAC – wybór/diagnoza

– budowanie systemu AAC

– technologia niska/prosta vs technologia wysoka/zaawansowana

  1. AAC – wprowadzenie technologii wysokiej / dobór oprogramowania
  2. Użytkownik AAC i jego zasoby (ocena zachowań komunikacyjnych)
  3. MÓWik – obsługa i wykorzystanie oprogramowania

– specyfikacja programu

– obsługa programu

– metody dostępu dla użytkownika AAC

– tworzenie profilu użytkownika/ paszport komunikacyjny

-tworzenie tablic, modyfikowanie ustawień zgodnie z potrzebami i poziomem komunikacyjnym użytkownika AAC

– tworzenie pomocy osobistych

– pomoce indywidualne

  1. Technologia wysoka w placówce w ramach realizacji założeń terapeutycznych realizowanych w ramach prowadzonych zajęć:  

– adaptacja materiałów edukacyjnych do potrzeb indywidualnych użytkownika AAC (wykorzystanie programu MÓWik Print i produktów MÓWik)

– adaptacja przestrzeni społecznej (środowiskowy dom samopomocy, urzędy, placówki zdrowia, inne) do potrzeb indywidualnych użytkownika AAC

  1. Sytuacje trudne
  2. Aspekty prawne
  3. Podsumowanie, dyskusja
  4. Zakończenie szkolenia

 

Organizacja

W miarę możliwości uczestnicy szkolenia proszeni są o przyniesienie własnego sprzętu (np. telefon, tablet, laptop itp. z możliwością korzystania z internetu) z zainstalowaną pełną wersją lub wersją demo programu MÓWik (MÓWik działa na systemie Android, urządzenie z ekranem dotykowym) i MÓWik Print.

Na szkolenie można przynieść ze sobą, jeśli takie istnieją, przykładowe karty rozwoju słownikowego lub skrócony arkusz umiejętności komunikowania się (opracowanie własne lub innego autora) dowolnego użytkownika AAC oraz przykładowe plany aktywności, laminowane, papierowe, książkę komunikacyjną nauczyciela lub inne materiały, stosowane  szkole i w domu np. plan dnia, plan na daną aktywność. Opcjonalne można przynieść nagrania przedstawiające zajęcia z użytkownikiem AAC, z książką komunikacyjną i innymi pomocami na terenie domu, placówki lub innego miejsca.

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczne

– analiza studium przypadku