WPROWADZENIE DO TRENINGU JEDZENIA I KARMIENIA MODUŁ I

 

Temat:

Wprowadzenie do treningu jedzenia i karmienia

MODUŁ I

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, członek PTL i PZL, terapeuta C-EYE, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener umiejętności miękkich, instruktor jogi dla dzieci, absolwentka studiów podyplomowych kierunku Neurorehabilitacja, trener i masażysta psów, trener FIT PAWS dla psów, założycielka Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego „Dogadać się”

Czas trwania:

I/II dni  (10/20 x 45 minut )

 MODUŁ I

Godziny zajęć:

I dzień 8.30 – 16.30

II dzień  8.30 – 16.30

UWAGA DLA ORGANIZATORA:

NIEZBĘDNY JEST ZAKUP MATERIAŁÓW SPECJALISTYCZNYCH
-rękawiczki bezpudrowe

– ręczniki papierowe

– szpatułki zwykłe drewniane

– gaziki wyjałowione 5×5 cm

– woda

– kubeczki jednorazowe przezroczyste

oraz dostęp do materacy lub stołów do masażu

 

UWAGI DLA UCZESTNIKA

Każdy uczestnik powinien posiadać:
-swobodny strój i skarpetki antypoślizgowe (z możliwością zabrudzenia)
-duży jogurt bez kawałków owoców
-jabłko /pokrojone w kostkę 1cmx1cm/
-kilka chrupek kukurydzianych
-kromkę chleba ze skórką
-wodę /mała butelka/

 

Odbiorcy:

logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, nauczyciele przedszkoli i szkół  wszystkich typów (zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę), rodzice dzieci z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów.

Cel szkolenia: przypomnienie/ utrwalenie wiadomości dotyczących anatomii (zwłaszcza w obrębie twarzoczaszki), omówienie zależności pomiędzy rozwojem mowy, rozwojem fizycznym a funkcjami pokarmowymi, zapoznanie z klasyfikacjami zaburzeń oraz możliwościami wspomagania procesu jedzenia i karmienia u osób z niepełnosprawnościami różnego typu

Program ramowy:

 1. Motoryka ustno-twarzowa i jej organizacja
 2. Kształtowanie mowy dziecka a umiejętność jedzenia z odniesieniem do funkcji

– ssania

– połykania

– oddychania

– gryzienia

– żucia

 1. Rozszerzanie diety – zalecenia
 2. Zaburzenia strukturalno-funkcjonalne w obszarze twarzoczaszki a umiejętność

jedzenia

 1. Leczenie żywieniowe – wybrane aspekty (z odniesieniem do zależności na osi jelita-mózg)
 2. Zależność między rozwojem mowy, rozwojem fizycznym a funkcjami pokarmowymi w odniesieniu do normy i różnego typu niepełnosprawności:

– zespoły genetyczne

– zaburzenia ze spektrum autyzmu

– niepełnosprawność intelektualna 

– sprzężenia

 1. Klasyfikacje zaburzeń karmienia.
 2. Przyczyny nieprawidłowych reakcji przy karmieniu.
 3. Zaburzenia karmienia w odróżnieniu od zaburzeń odżywiania.
 4. Nabyte trudności przyjmowania pokarmów (nabyte uszkodzenie CUN)
 5. Programy treningowe i terapie wspomagające
 6. Organizacja środowiska domowego i szkolnego – współpraca wielospecjalistyczna
 7. Wspomaganie procesu jedzenia i karmienia – ćwiczenia praktyczne (m.in.):

– wykorzystanie AAC

– pozycjonowanie

– stymulacja do otwarcia buzi

– wspomaganie procesu żucia

– wspomaganie procesu połykania

– postępowanie przy wygórowanej aktywności kąsania

– wybrane elementy terapii miofunkcjonalnej oraz PNF

– inne

 1. Dyskusja, podsumowanie

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczne

– analiza studium przypadku