Masaż logopedyczny i ćwiczenia izometryczne w praktyce logopedycznej

Temat:

Masaż logopedyczny i ćwiczenia izometryczne w praktyce logopedycznej

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog

Czas trwania:

II dni

Godziny zajęć:

16 x 45minut

 

 

Odbiorcy:logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci zajęciowi, nauczyciele przedszkoli i szkół  wszystkich typów (zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę)

Cel szkolenia: utrwalenie wiadomości dotyczących anatomii (zwłaszcza w obrębie twarzoczaszki), zapoznanie z pojęciem masażu oraz ćwiczeń izometrycznych, ćwiczenia praktyczne w zakresie stosowania technik masażu logopedycznego oraz ćwiczeń izometrycznych.

Program:

1. Działania podejmowane w zakresie poprawy sprawności artykulacyjnej.

– ćwiczenia izometryczne

– masaż logopedyczny

  1. Ćwiczenia izometryczne – terminologia
  2. Ćwiczenia izometryczne – wskazania
  3. Ćwiczenia izometryczne – ćwiczenia praktyczne
  4. Masaż logopedyczny – terminologia
  5. Zastosowanie masażu (rodzaje, techniki, sprzęt) i jego odbiorcy
  6. Przygotowanie i przeprowadzenie masażu – instruktaż
  7. Ćwiczenia praktyczne

 

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– ćwiczenia praktyczne

– analiza studium przypadku