Wprowadzenie do treningu jedzenia i karmienia

 

Temat:

Wprowadzenie do treningu jedzenia i karmienia

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog

Odbiorcy: logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci zajęciowi, nauczyciele przedszkoli i szkół  wszystkich typów (zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę)

Cel szkolenia: utrwalenie wiadomości dotyczących anatomii (zwłaszcza w obrębie twarzoczaszki), omówienie zależności pomiędzy rozwojem mowy, rozwojem fizycznym a funkcjami pokarmowymi, zapoznanie z klasyfikacjami zaburzeń oraz możliwościami wspomagania procesu jedzenia i karmienia

Program:
1. Kształtowanie mowy dziecka a umiejętność jedzenia

– ssanie

– połykanie

– oddycjanie

– gryzienie

– żucie

  1. Zależność między rozwojem mowy, rozwojem fizycznym a funkcjami pokarmowymi w odniesieniu do normy i różnego typu niepełnosprawności (zespoły genetyczne, autyzm, niepełnosprawność intelektualna, sprzężenia)
  2. Zaburzenia karmienia w odróżnieniu od zaburzeń odżywiania
  3. Klasyfikacje zaburzeń
  4. Przyczyny nieprawidłowych reakcji przy karmieniu
  5. Błędy popełniane przez rodziców i opiekunów
  6. Wspomaganie procesu karmienia.

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczne

– analiza studium przypadku