Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC – wprowadzenie

Temat:

Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC – wprowadzenie

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener psów, trener FITPAWS, założycielka CLT „Dogadać się”

 

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi możliwościami oddziaływań logopedycznych wobec dzieci, młodzieży i dorosłych niemówiących lub mających trudności w porozumiewaniu się oraz z zasadami pracy terapeutycznej, z wykorzystaniem systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

 1. Mowa a komunikacja – podstawowa terminologia, wprowadzenie
 2. Strategie komunikacji i przekazywania informacji.
 3. Użytkownicy AAC – charakterystyka grupy
 4. Technologia wspomagająca, sprzęt i oprogramowanie – technologia niska i wysoka.
 5. Systemy AAC – przegląd.
 6. Ocena efektywności porozumiewania się.
 7. Wyznaczanie celów terapeutycznych. 
 8. Środowisko komunikacyjne a indywidualne potrzeby użytkowników AAC.
 9. Budowanie systemu AAC                                                                                                                 – wybór narzędzi do komunikacji                                                                                                  – zakres słownikowy                                                                                                                          – techniki nauki używania znaków                                                                                                 – modelowanie w AAC
 10. Arkusze obserwacyjne. 
 11. Wizualne ćwiczenia wspomagające rozwój psychoruchowy i poznawczy użytkowników AAC
 12. Gotowe pomoce terapeutyczne – przegląd.
 13. Sytuacje trudne w pracy logopedy.
 14. Najczęściej popełniane błędy. 
 15. Aspekty prawne

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczne

– analiza studium przypadku