Jąkanie – diagnoza i terapia

Temat:

Jąkanie – diagnoza i terapia

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog

Czas trwania:

I dzień

Godziny zajęć:

6 x 45minut 

Ramowy program:

1.Wprowadzenie.

2. Mowa, język, komunikacja, zaburzenie – podstawowa terminologia.

3. Mózgowa organizacja mowy.

4. Objawy pierwszoplanowe i drugoplanowe jąkania.

5. Czynniki wpływające na jąkanie (dziedziczenie, lateralizacja, trauma, emocje).

6. Jąkanie w aspekcie logopedycznym – metody terapii.

7. Jąkanie w aspekcie psychologicznym – metody terapii.

8. Rola środowiska na niepłynności mówienia.