Umiejętności kluczowe w procesie eliminowania zachowań trudnych

Temat:

Umiejętności kluczowe w procesie eliminowania zachowań trudnych

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog

Czas trwania:

II dni  9.00 – 17.00

            9.00 – 13.00

Godziny zajęć:

16 x 45 minut

  Program szkolenia:
 1. Zachowania kluczowe – terminologia
 2. Kompetencje językowe – terminologia, ocena
 3. Mowa a komunikacja – terminologia
 4. Warunki skutecznej komunikacji
 5. Specyfika pracy dzieci z autyzmem i innymi deficytami rozwojowymi

– nietypowe wzorce zachowań

– zachowania trudne – źródła

– postępowanie w sytuacjach trudnych

– komunikacja werbalna i niewerbalna

 (Strategie komunikacji i przekazywania informacji

  Systemy AAC – przegląd

  Wybór systemu AAC

  Techniki nauki używania znaków

  Budowanie systemu AAC)

 1. Obserwacja umiejętności komunikacyjnych i społecznych dziecka w grupie
 2. Trening umiejętności społecznych – założenia teoretyczne
 3. Procedury wykorzystywane w treningu
 4. Specyfika pracy z grupą.

 

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczne

– analiza studium przypadku

 

Uczestnicy szkolenia proszeni są o wygodny sportowy strój (dres, skarpetki antypoślizgowe).