Dziecko (z niepełnosprawnością) i pies pod jednym dachem

Temat:

Dziecko (z niepełnosprawnością i pies pod jednym dachem)

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener psów, masażysta psów, instruktor Fit Paws

Czas trwania:

II dni

Godziny zajęć:

I dzień 9.00 – 17.00

II dzień – warsztaty z psem – godziny ustalane w pierwszym dniu zajęć – od 9.00

Ramowy program:

I dzień

  1. Komunikacja – wprowadzenie.
  2. Warunki dobrej komunikacji – relacje na poziomie człowiek – człowiek, relacje na poziomie człowiek- pies.
  3. Odczytywanie sygnałów płynących od psa.
  4. Rozwój dzieci w normie – wpływ pracy z psem na rozwój mowy.
  5. Komunikacja osób z niepełnosprawnością o różnej etiologii:                                                  – niepełnosprawność intelektualna                                                                                                – autyzm                                                                                                                                                – niepełnosprawność ruchowa                                                                                                          – zaburzenia rozwojowe o podłożu genetycznym                                                                        – osoby niemówiące
  6. Przygotowanie psa do życia z osobą niepełnosprawną                                                              – cechy pożądane psa                                                                                                                          – cechy niepożądane  psa                                                                                                                  – formy treningu                                                                                                                                – rola zabawy
  7. Podsumowanie

II dzień

Warsztaty od godz. 9.00 (w tym zajęcia indywidualne na sali i wyjście w teren)