Terapia neurologopedyczna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem SAZ

Temat:

Wspomaganie rozwoju mowy. Terapia neurologopedyczna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w oparciu o SAZ

Prowadzący:

mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Prowadzący – dodatkowe informacje:

logopeda/neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog, trener psów

Czas trwania:

2 x II dni  (16 x 45 minut )

Godziny zajęć:

I dzień 9.00 – 17.00 

II dzień  9.00 – 13.00

Odbiorcy:

logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci zajęciowi, nauczyciele przedszkoli i szkół  integracyjnych, zwłaszcza osoby rozpoczynające pracę

 

Cel:

Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w szczególności w zakresie wspomagania rozwoju mowy i umiejętności komunikacji w oparciu o założenia terapii neurologopedycznej z wykorzystaniem stosowanej analizy zachowania.

 

 Program:

 1. Mowa, język, komunikacja, zaburzenie – podejście neurologopedyczne
 2. Etapy rozwoju mowy i ocena mowy dziecka w norma – diagnoza
 3. Autyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawowe pojęcia i definicje, etiologia z odniesieniem do ICD-10, DSM V, CHAT
 4. Neurorozwojowa hipoteza autyzmu
 5. Triada autystyczna
 6. Rozwój mowy u osób z autyzmem – diagnoza neurologopedyczna, diagnoza różnicowa
 7. Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ćwiczenia
 8. Stosowana analiza zachowania w terapii logopedycznej – wybrane aspekty
 9. Specyfika terapii dzieci z autyzmem

– trening jedzenia i czystości

– kształtowanie rozwoju poznawczego i wewnętrznego planu działania

– komunikacja werbalna i niewerbalna (wprowadzanie AAC)

– nietypowe wzorce zachowań

– postępowanie w sytuacjach trudnych

– pomoce wykorzystywane w terapii logopedycznej

 1. Rodzic w roli terapeuty – interwencje w relacji dziecko z autyzmem a

          rodzic

 1. Aspekty prawne – autyzm a prawo

 

Metody pracy:

– wykład/prezentacja multimedialna

– film

– dyskusja

– ćwiczenia praktyczne

– analiza studium przypadku

 

 

UWAGA: Uczestnicy proszeni są o wygodny strój, niekrępujący ruchów (dres, koszulka)